Din Tešić

DIN TEŠIĆ

Advokat

Advokat Din Tešić rođen je 30. 11. 1978. godine u Kotor Varošu gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Banjoj Luci 2006. godine, nakon čega je kao sudijski pripravnik obavio pripravničku praksu u Osnovnom sudu u Kotor Varošu. Položio je pravosudni ispit i zaposlio se u Investiciono – razvojnoj banci gdje je zastupao IRB i fondove IRB-a pred sudovima Republike Srpske i BiH. Ovu dužnost je obavljao sve do 2017. godine nakon čega se odlučio za advokaturu, što je i uslijedilo nakon položenog advokatskog ispita.

Din Tešić

O advokatskoj kancelariji

Advokatsku kancelariju na čijem je čelu Din Tešić čini pravni tim od tri člana koji pružaju sve vrste advokatskih usluga u cilju najbolje i najkvalitetnije zaštite interesa pravnih i fizičkih lica.

Profesionalan, savjestan i stručan pristup, ažurnost i prilagođavanje rada potrebama svih naših klijenata u cilju zaštite vaših prava i interesa su osnovna načela poslovanja naše kancelarije.

Poseban kvalitet naše kancelarije ogleda se u tome što smo okrenuti jednom od najbitnijih segmenata današnjice - investicijama. Specijalizovali smo se da pružamo vrhunske usluge investicionog savjetovanja, koji našim klijentima omogućuju da brzo, lako i jeftino ostvare svoje planove.

Od značajnih transakcija do regulatornih pitanja i složenih parnica, naši pravnici koriste svoje znanje iz više pravnih disciplina kako bi pružili odgovore na pitanja i izazove koji se svakodnevno pojavljuju pred našim timom.

Projekti

Advokat Din Tešić pripremao je finansijsko-pravni dio dokumentacije u bitnim investicijama u Bosni i Hercegovini.

Između ostalog, učestvovao je i u pripremi izgradnje aparthotela u Trebinju, kao i više stambeno-poslovnih kompleksa u Banjoj Luci i Kotor Varošu, u čemu mu je pomoglo dugogodišnje iskustvo stečeno u investicionom bankarstvu.

Kontakt

Bulevar vojvode Živojina Mišića 2
78.000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina